روایت افسانه بایگان از سوءاستفاده تبلیغاتی یک برنامه تلویزیونی

روایت افسانه بایگان از سوءاستفاده تبلیغاتی یک برنامه تلویزیونی

مسافران دریایی مراقب باشند/ خلیج فارس و دریای خزر تا چهارشنبه مواج خواهد بود

مسافران دریایی مراقب باشند/ خلیج فارس و دریای خزر تا چهارشنبه مواج خواهد بود

فرهاد قائمی از تلویزیون به خاطر ماجرای سیل گله داریم اما به وقتش می‌گویم

فرهاد قائمی از تلویزیون به خاطر ماجرای سیل گله داریم اما به وقتش می‌گویم