روز: دسامبر 2, 2018

صادقی: بازوبند را دادم مجیدی گور خودم را کندم/ ول می‌کردم پدرم مایلی‌کهن را می‌کشت

صادقی: بازوبند را دادم مجیدی گور خودم را کندم/ ول می‌کردم پدرم مایلی‌کهن را می‌کشت

ظریف:حرف هایم درباره پولشویی کاملا واضح است/ همواره از نظام دفاع کرده ام

ظریف:حرف هایم درباره پولشویی کاملا واضح است/ همواره از نظام دفاع کرده ام