روز: دسامبر 6, 2018

زنگنه بعد از نشست اوپک: سخت بود، سخت‌تر از همیشه اما همیشه امید هست!

زنگنه بعد از نشست اوپک: سخت بود، سخت‌تر از همیشه اما همیشه امید هست!