روز: دسامبر 18, 2018

بانک‌ها مقصر اصلی رکود کارخانه‌ها نیستند / معوقات بانک‌ملی در آذربایجان‌غربی به ۲۰۴۰میلیارد ریال رسیده است

بانک‌ها مقصر اصلی رکود کارخانه‌ها نیستند / معوقات بانک‌ملی در آذربایجان‌غربی به ۲۰۴۰میلیارد ریال رسیده است