ماه: فوریه 2019

افتتاح ۲۸ پروژه و طرح زیربنایی و اقتصادی در هرمزگان با دستور روحانی

افتتاح ۲۸ پروژه و طرح زیربنایی و اقتصادی در هرمزگان با دستور روحانی

هواپیمای یاسوج اگر ۵۰ متر بالاتر می‌رفت، سالم می‌ماند و به دنا نمی‌خورد!

هواپیمای یاسوج اگر ۵۰ متر بالاتر می‌رفت، سالم می‌ماند و به دنا نمی‌خورد!