روز: فوریه 7, 2019

اولتیماتوم موگرینی به مادورو: ۳ ماه فرصت داری انتخابات برگزار کنی!

اولتیماتوم موگرینی به مادورو: ۳ ماه فرصت داری انتخابات برگزار کنی!