روز: مارس 14, 2019

واکنش تند بابک تختی به جمشید مشایخی: این چه استدلال بیهوده احمقانه‌ای است!

واکنش تند بابک تختی به جمشید مشایخی: این چه استدلال بیهوده احمقانه‌ای است!