نویسنده: modiriteeb

روحانی : آمریکا قادر نیست از هزاران کیلومتر فاصله برای منطقه ما نسخه پیچی کند

روحانی : آمریکا قادر نیست از هزاران کیلومتر فاصله برای منطقه ما نسخه پیچی کند

تاکید نماینده ولی فقیه برای اختصاص اعتبار برای تکمیل زائرسرای استان چهارمحال وبختیاری درمشهد

تاکید نماینده ولی فقیه برای اختصاص اعتبار برای تکمیل زائرسرای استان چهارمحال وبختیاری درمشهد