نویسنده: modiriteeb

فیلم | هواپیمای مسافربری که از روی دریا تیک‌آف می‌کند و غرق نمی‌شود!

فیلم | هواپیمای مسافربری که از روی دریا تیک‌آف می‌کند و غرق نمی‌شود!

ادامه سیاست خصمانه ترامپ: تحریم های جدید علیه ایران اعلام می‌شود

ادامه سیاست خصمانه ترامپ: تحریم های جدید علیه ایران اعلام می‌شود

سردار نقدی: ملی شدن فضای مجازی از ملی شدن صنعت نفت مهمتر است/ امروز دختر غربی حاضر نیست زاد و ولد کند

سردار نقدی: ملی شدن فضای مجازی از ملی شدن صنعت نفت مهمتر است/ امروز دختر غربی حاضر نیست زاد و ولد کند