دسته: اخبار دانش و سلامتی

از ۳۹ واحد تولیدی بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در مازندران بهره برداری شد

از ۳۹ واحد تولیدی بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در مازندران بهره برداری شد

نامه نمایندگان استان به رئیس جمهور در پی دیدار با امام جمعه اصفهان

نامه نمایندگان استان به رئیس جمهور در پی دیدار با امام جمعه اصفهان

اخذ مجوز برگزاری ۵۵۰ مجوز برگزاری کنسرت های موسیقی در لرستان در دولت تدبیر

اخذ مجوز برگزاری ۵۵۰ مجوز برگزاری کنسرت های موسیقی در لرستان در دولت تدبیر