دسته: اخبار دانش و سلامتی

رییسی: برای کاهش جمعیت کیفری، کاهش ورودی پرونده‌ها و حفظ اعتماد عمومی به دستگاه قضایی مصمم هستیم

رییسی: برای کاهش جمعیت کیفری، کاهش ورودی پرونده‌ها و حفظ اعتماد عمومی به دستگاه قضایی مصمم هستیم

واکنش انجمن حمایت از حقوق کودکان به ماجرای برخورد پلیس با دختری در تهران‌پارس

واکنش انجمن حمایت از حقوق کودکان به ماجرای برخورد پلیس با دختری در تهران‌پارس