ماجرای تبلیغ بهداشتی مهناز افشار ادامه دارد/ توضیحات درباره اثرات آمپول نالوکسان

ماجرای تبلیغ بهداشتی مهناز افشار ادامه دارد/ توضیحات درباره اثرات آمپول نالوکساندکتر مهدی شادنوش با بیان اینکه سالیانه آمار بالایی از موارد مرگ‌ومیر ناشی از مسمومیت با مواد مخدر در کشور مشاھده می‌کنیم، گفت: در اکثر مواقع این مسمومیت‌ھا در خارج از بخش‌ھای درمانی و در اماکن غیر قابل دسترس رخ می‌دھد؛  Ø¨Ù‡â€ŒØ·ÙˆØ±ÛŒÚ©Ù‡ در موارد شدید تنھا چند دقیقه فرصت جھت احیاء بیماران وجود دارد.

وی افزود: طبق گزارش سازمان بھداشت جھانی حدود ٢٧ میلیون انسان در سال ٢٠١۶ از اختلال مصرف مواد در دنیا رنج می‌بردند که آمار بالایی از این تعداد افراد وابسته به مواد مخدر، مصرف‌کننده غیر قانونی ھروئین، تریاک و مورفین بوده‌اند. همچنین تعداد ۴۵۰ هزار انسان به دنبال استفاده از این نوع مواد مخدر در سال ٢٠١۵ فوت شده‌اند که در این میان مرگ‌ومیر ناشی از مسمومیت مواد مخدر تا نیمی از مجموع موارد مرگ را شامل می‌شود.

شادنوش با اشاره به حواشی ایجاد شده درباره داروی نالوکسان که گفته می‌شد برای جلوگیری از مرگ در افراد دچار سوءمصرف مواد مخدر استفاده می‌شود، گفت: در این باره باید گفت که یکی از مراجع مورد نظر معاونت درمان وزارت بھداشت، نظرات سازمان جھانی بھداشت است. طبق مطالعات کارشناسان وزارت بھداشت در آگوست ٢٠١٨ سازمان بھداشت جھانی توصیه کرد که تدابیری اتخاذ شود تا داروی نالوکسان در اختیار جامعه بیماران معتاد با ریسک بالای مصرف، خانواده و اطرافیان آنھا گذاشته شود.

وی تاکید کرد: بر این اساس طبق شواھد فارماکولوژیک و پزشکی قید شده در راھنمای بالینی سازمان بھداشت جھانی داروی ضد مواد مخدر نالوکسان می‌تواند اثرات مرگبار ناشی از مسمومیت مخدر از جمله افت میزان تنفس و کاھش سطح ھوشیاری را خنثی کرده و از مرگ ناشی از آن جلوگیری کند. طبق منابع جھانی موجود، تجویز نالوکسان ذاتا Ø§Ø«Ø±ÛŒ در افرادی از جامعه که مصرف ماده مخدر ندارند، نداشته است. ھمچنین تاکنون گزارشی از احتمال سوء‌مصرف این ماده، ایجاد حالت سرخوشی و نشئه در افراد مشاھده نشده است. افزایش آموزش و دسترسی به نالوکسان در کشورھا در افراد با ریسک خطر مسمومیت، ھیچ‌گونه تغییری در مصرف مواد مخدر بیماران ایجاد نخواھد کرد.

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت Ù‡Ù…چنین گفت: معاونت درمان وزارت بھداشت در جلسات کارشناسی طی ھفته‌ھای گذشته با دقت و توجه بیشتری به این موضوع پرداخته است و متخصصین امر درمان، مسئله را به صورت جدی و تخصصی در ھفته‌ھای آتی بررسی و پیگیری خواھند کرد و با ارائه راھبردھای کاربردی در جھت ارتقای سلامت افراد نیازمند، پاسخگو خواھیم بود.

6060

منبع: خبر آنلاین گروه دانش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *