نامه نمایندگان استان به رئیس جمهور در پی دیدار با امام جمعه اصفهان

نامه نمایندگان استان به رئیس جمهور در پی دیدار با امام جمعه اصفهانحجت الاسلام احمد سالک کاشانی اظهار داشت: استعفای نمایندگان استان اصفهان دلایل زیادی را شامل می شود که Ù…هم ترین آنها دفاع Ø§Ø² حقوق مردم Ùˆ Ú©Ø´Ø§ÙˆØ±Ø²Ø§Ù† Ø§Ø³Øª.

 ÙˆÛŒ ادامه داد: به منظور تامین آب شرب Ù¾Ù†Ø¬ میلیون نفر از مردم اصفهان، باید ردیف بودجه ای برای سال Û¹Û¸ در نظر گرفته شود اما دولت ردیف بودجه آب زاینده Ø±ÙˆØ¯ و اصفهان را حذف کرده Ø§Ø³Øª.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: حذف ردیف بودجه Ø¨Ù‡ این معناست که دولت برای آب شرب اصفهانی ها هیچ اقدامی نخواهند کرد و اگر این گونه پیش رود با ÙˆØ¬ÙˆØ¯  حجم فعلی سد Ø²Ø§ÛŒÙ†Ø¯Ù‡ رود، مردم اصفهان تابستان سختی در پیش رو دارند.

وی ادامه داد: وعده های رئس جمهور، معاون اول وزیر نیرو و دستگاه های مختلف Ø¯Ø± ارتباط با رفع مشکلات آبی اصفهان  با وجود  Ø¬Ù„سات، صورت جلسات و نامه نگاری های متعدد عملیاتی نشده است Ú©Ù‡ این مطلب نیز دلیل دیگری برای استعفای نمایندان استان اصفهان بود

حجت الاسلام سالک با اشاره به جلسه امروز نمایندگان مجلس با امام Ø¬Ù…عه اصفهان ادامه Ø¯Ø§Ø¯: در جلسه Ø§Ù…روز ، نمایندگان اصفهان Ù…وضوع های مختلفی متعددی را در ارتباط با مشکلات Ø¢Ø¨ÛŒ اصفهان از جمله تامین آب شرب، کشاورزی و ØµÙ†Ø¹Øª Ù…طرح Ú©Ø±Ø¯Ù†Ø¯ Ùˆ Ù‚رار شد به دولت تذکر داده شود که از حالت تکبر بیرون Ø¢ÛŒØ¯ و توجه بیشتری به تامین آب جمعیت بیش از پنج ملیون نفری اصفهان داشته و در ایجاد ردیف بودجه برای آب شرب دقت کند.

سالک با بیان اینکه قرار است با رئیس مجلس به دلیل سکوت در برابر خبر استعفای نمایندگان در طول Û±Û² روز Ø§ØªÙ…ام حجت شود، افزود: همچنین در این جلسه نامه ای از جانب نمایندگان به رئیس Ø¬Ù…هور Ù†Ú¯Ø§Ø´ØªÙ‡ شد که به زودی به دست وی خواهد رسید.

وی با اشاره به واکنش امام جمعه اصفهان Ù†Ø³Ø¨Øª به استعفای نمایندگان استان گفت: آیت الله طباطبایی موضع Ú¯ÛŒØ±ÛŒ خوبی در Ø¯ÙØ§Ø¹ از این استعفا Ø¯Ø§Ø´ØªÙ†Ø¯ و ما را به ادامه این استعفا که امری Ù‚انونی است تشویق کردند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود:  همچنین بیانیه نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای Ø§Ø³Ù„امی Ø®Ø·Ø§Ø¨ به مردم تدوین شده است که به زودی رسانه ای خواهد شد.

46

منبع: خبر آنلاین گروه دانش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *