چند درصد شاغلان ایرانی بیش از استاندارد کار می‌کنند؟

چند درصد شاغلان ایرانی بیش از استاندارد کار می‌کنند؟


 Ø¨Ù‡ گزارش خبرآنلاین، آخرین برآوردهای صورت گرفته در خصوص وضعیت اشتغال در ایران نشان می دهد Û²Û³ میلیون و Û¸Û±Û³ هزار نفر در ایران شاغل هستند. به این ترتیب با در نظر گرفتن جمعیت Û¸Û± میلیون نفری ایران، روشن می شود از هر Û³.Û´ نفر ایرانی ، یک نفر شاغل محسوب می شود .

 Ø¨ÛŒÚ©Ø§Ø±ÛŒ یکی از مهمترین و دنباله دارترین بحران‌های اقتصادی و اجتماعی ایران است. آخرین برآوردها نشان می دهد نرخ بیکاری در ایران به حدود Û±Û² درصد می‌رسد ، این رقم جمعیتی در حدود Û³ میلیون و Û²Û¶Û° هزار نفر را در بر می گیرد.

 Ø¨Ø§ÛŒØ¯ توجه داشت این رقم بیکاران مطلق را شامل می شود و جمعیت در حال تحصیل، خانه دار و … در این شمار نمی گنجند.

 Ø¨Ø± اساس این گزارش یکی از مهمترین مشکلات در بازار کار ایران دستمزد اندک، نبود قراردادهای روشن شغلی ، عدم برخوداری از بیمه های اجباری . پایین بودن امنیت شغلی است که جمع این مشکلات سبب شده است بازار کار ایران با موقعیتی نامناسب برای کارگران و البته دیگر طرف های حاضر در این بازار روبرو باشد.

نیروی کار

 Ù†Ø±Ø® مشارکت اقتصادی در ایران اندک است

 Ø§ÛŒØ±Ø§Ù† هر چند کشوری در حال توسعه محسوب می‌شود اما با نرخ مشارکت اندک نسبت به دیگر کشورهای در حال توسعه روبروست. بخش مهمی از جمعیت ایران در حال تحصیل محسوب می‌شوند اما در سال های اخیر بحران بیکاری فارغ التحصیلان بازار کار در ایران را تحت تاثیر قرار داده است. رشد بیکاری فارغ التحصیلان در این بازار از بالاترین رشدها در میان دیگر اقشار جویای کار است.

در سال گذشته سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۳۸.۵درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می‌دهد که شاخص‌های مذکور نسبت به سال قبل درصد ۱.۴ درصد افزایش یافته است.سهم جمعیت شاغل فارغ التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان نیز ۲۳.۹درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. با بررسی تغییرات مشاهده می‌شود، این شاخص نسبت سال قبل ۲.۴ درصد رشد کرده است.

مرکز آمار ایران ۴۰.۵ درصد از جمعیت ایران را جمعیت فعال و ۵۹.۵ درصد از جمعیت را غیرعال اعلام کرده است. به این ترتیب از جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادی ، ۱۱ میلیون و ۴۶۸ هزار و ۵۵۷ نفر در حال تحصیل، ۲۰ میلیون و ۹۴۶ هزار و ۷۸۷ نفر خانه دار و ۳ میلیون و ۱۲۴ هزار و ۹۹۷ نفر بازنشسته هستند .

 Ø´Ù…ار افراد غیر بازنشسته و غیر فعال که در این دسته بندی ها نمی‌گنجند نیز به ترتیب Û± میلیون و Û¸Û¹Û¸ هزار و Û²Û´Û¸ نفر و Û² میلیون و Û²Û³Û¶ هزار و ÛµÛ±Û· نفر اعلام شده اند .

آنها بیش از استاندارد کار می‌کنند

هر چند نرخ مشارکت اقتصادی در ایران اندک است اما برآوردها نشان می دهد نزدیک به Û³Û¸.Û³ درصد از شاغلان ایرانی بیش از Û´Û¹ ساعت در هفته کار می کنند.این شاخص یکی از نماگرهای کار شایسته است . به این ترتیب سهم زیادی از شاغلان بیش از استاندارد کار می کنند . کارشناسان بازار کار معتقدند مهمترین دلیل بالا بودن تعداد شاغلانی که بیش از استاندارد کار می کنند، بحران ذاتی بازار کار نظیر پایین بودن سطح دستمزد است به این ترتیب با توجه به ناکافی بودن یک حقوق برای اداره زندگی معمول افراد مجبور به کار بیشتر می شوند که تبعات اجتماعی کار زیاد نیز به صورت افسردگی،پایین بودن سطح رفاه، نارضایتی از زندگی و … بروز می کند .

Û²Û²Û³Û²Û²Û³

منبع: خبر آنلاین گروه دانش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *