۱۰ درصد کاهش تردد نسبت به اول فروردین/ جاده‌ها خلوت‌تر شد

۱۰ درصد کاهش تردد نسبت به اول فروردین/ جاده‌ها خلوت‌تر شدبا توجه به افزایش تردد و حجم فزاینده سفر در تعطیلات نوروز سال ۱۳۹۸ و به منظور ارتقاء ضریب ایمنی و تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی از روز شنبه تاریخ ۹۷/۱۲/۲۵ تا پایان روز شنبه تاریخ ۹۸/۰۱/۱۷ به شرح ذیل اجرا خواهد شد.

۱- عبور و مرور انواع موتور سیکلت در ایام اجرای طرح نوروزی در تمامی آزادراه‌ها و بزرگراه ها، محورهای کرج – چالوس، هراز، فیروزکوه و سایر محورهایی که ضرورت ایجاب نماید ممنوع است.

۲- در تمامی محورهای برون شهری که در ایام فوق ممنوعیت و محدودیت ترافیکی برای انواع تریلر و کامیون اعمال می‌گردد، عبور و مرور انواع تریلر، کامیون و تانکرهای حامل مواد سوختی و فاسد شدنی یا دارای مجوز از پلیس راهور ناجا از این امر مستثنی بوده و ممنوعیت تردد این قبیل وسایل نقلیه فقط در راه‌هایی اعمال می‌گردد که مقررات یکطرفه شدن عبور و مرور در آن‌ها اجرا می‌شود و یا ممنوعیت تردد در طول سال دارند.

۳- تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در تاریخ ۹۸/۰۱/۱۳ در تمام محورهای برون شهری کشور ممنوع است.

محور کرج – چالوس

 ØªØ±Ø¯Ø¯ انواع تریلر، کامیون و کامیونت همچنان در محور کرج – چالوس و بالعکس ممنوع است.

 ØªØ±Ø¯Ø¯ انواع وسایل نقلیه در محور کرج – چالوس از ساعت Û±Û²:Û°Û° روزهای سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و یکشنبه تاریخ‌های Û¹Û·/Û±Û²/۲۸، Û¹Û·/Û±Û²/۲۹، Û¹Û¸/Û°Û±/۰۸، Û¹Û¸/Û°Û±/Û±Û± تا ساعت Û°Û²:Û°Û° بامداد روز بعد، از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده و با اعلام مأمورین پلیس راه مستقر در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت Û±Ûµ:Û°Û° تاریخ‌های مذکور تا ساعت Û°Û²:Û°Û° بامداد روز بعد، از میدان امیرکبیر کرج به سمت مرزن آباد به صورت یک طرفه است.

 ØªØ±Ø¯Ø¯ انواع وسایل نقلیه در محور کرج – چالوس از ساعت Û±Û²:Û°Û° روزهای یکشنبه، جمعه، پنجشنبه، جمعه و شنبه تاریخ‌های Û´ و Û¹ و Û±Ûµ و Û±Û¶ و Û¹Û¸/Û°Û±/۱۷، تا ساعت Û°Û²:Û°Û° بامداد روز بعد، از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مأمورین پلیس راه مستقر در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت Û±Ûµ:Û°Û° تاریخ‌های مذکور تا ساعت Û°Û²:Û°Û° بامداد روز بعد، از مرزن آباد به سمت کرج به صورت یک طرفه خواهد بود.

 Ù…حور هراز

تردد انواع تریلر در محور هراز همچنان ممنوع است.

 ØªØ±Ø¯Ø¯ انواع کامیون و کامیونت از ساعت Û±Û²:Û°Û° ظهر روز سه شنبه تاریخ Û¹Û·/Û±Û²/Û²Û¸ تا ساعت Û²Û´:Û°Û° روز شنبه تاریخ Û¹Û¸/Û°Û±/Û°Û³ و از ساعت Û°Û¶:Û°Û° روز یکشنبه تاریخ Û¹Û¸/Û°Û±/Û°Û´ تا ساعت Û²Û´:Û°Û° روز دوشنبه تاریخ Û¹Û¸/Û°Û±/Û°Ûµ و از ساعت Û±Û²:Û°Û° ظهر روز پنچشنبه تاریخ Û¹Û¸/Û°Û±/Û°Û¸ تا ساعت Û°Û²:Û°Û° بامداد روز شنبه تاریخ Û¹Û¸/Û°Û±/Û±Û° و از ساعت Û±Û²:Û°Û° ظهر روز یکشنبه تاریخ Û¹Û¸/Û°Û±/Û±Û± تا ساعت Û²Û²:Û°Û° روز شنبه تاریخ Û¹Û¸/Û°Û±/Û±Û· از رودهن به آمل و بالعکس ممنوع است.

 ØªØ±Ø¯Ø¯ انواع وسایل نقلیه از ساعت Û±Û²:Û°Û° تاریخ Û¹Û·/Û±Û²/Û²Û¸ تا ساعت Û°Û²:Û°Û° بامداد روز بعد، از آمل به رودهن ممنوع بوده و با اعلام مأمورین پلیس راه مستقر در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت Û±Û´:Û°Û° تاریخ مذکور تا ساعت Û°Û²:Û°Û° بامداد روز بعد، از رودهن به آمل بصورت یکطرفه خواهد بود.

 ØªØ±Ø¯Ø¯ انواع وسایل نقلیه از ساعت Û±Û²:Û°Û° روزهای یکشنبه، جمعه، پنجشنبه و جمعه تاریخ‌های Û´ و Û¹ و Û±Ûµ و Û¹Û¸/Û°Û±/Û±Û¶ تا ساعت Û°Û²:Û°Û° بامداد روز بعد، از رودهن به سمت آب اسک ممنوع بوده و با اعلام مأمورین پلیس راه مستقر در محل، تردد انوع وسایل نقلیه از ساعت Û±Û´:Û°Û° تاریخ‌های مذکور تا ساعت Û°Û²:Û°Û° بامداد روز بعد، از آب اسک تا رودهن (محدوده مشاء) بصورت یکطرفه خواهد بود.

محور فیروز کوه

الف) تردد انواع تریلرها از ساعت ۰۸:۰۰ تا ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ‌های ۲۸ و ۹۷/۱۲/۲۹ و ۹۸/۰۱/۰۸ از مسیر جنوب به شمال تهران – فیروزکوه – قائمشهر ممنوع است.

ب) تردد تمام تریلرها از ساعت ۰۸:۰۰ تا ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ‌های ۴ و ۱۵ و ۹۸/۰۱/۱۶ از مسیر شمال به جنوب محور قائمشهر – فیروزکوه – تهران ممنوع است.

آزاد راه کرج – قزوین

تردد انواع تریلر و کامیون در مسیر شرق به غرب از ساعت ۰۷:۰۰ تا ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ‌های ۲۸ و ۹۷/۱۲/۲۹ و در مسیر غرب به شرق نیز از ساعت ۰۷:۰۰ تا ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ‌های ۴ و ۹ و ۱۵ و ۹۸/۰۱/۱۶ ممنوع است.

محور قدیم قزوین – رشت و بالعکس

تردد انواع تریلر و کامیون در ساعات و تاریخ‌های ذیل در این محور ممنوع است:

 Ø§Ø² ساعت Û°Û·:Û°Û° تا ساعت Û²Û´:Û°Û° تاریخ‌های Û²Û¸ و Û¹Û·/Û±Û²/۲۹،
 Ø§Ø² ساعت Û°Û·:Û°Û° تا ساعت Û²Û´:Û°Û° تاریخ‌های Û¹ و Û±Ûµ و Û¹Û¸/Û°Û±/۱۶،

محورهای اردبیل – آستارا، اردبیل – سرچم و بالعکس

تردد انواع تریلر و کامیون در ساعات و تاریخ‌های ذیل در این محورها ممنوع است:

از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰ تاریخ‌های ۹۷/۱۲/۲۸ و ۹۸/۰۱/۱۱،
از ساعت ۰۷:۰۰ تا ۲۴:۰۰ تاریخ‌های ۹۷/۱۲/۲۹ و ۴ و ۹ و ۱۵ و ۹۸/۰۱/۱۶.

ورود و تردد تمام خودروهای ترانزیت مواد سوختی در شهری از ساعت ۰۷:۰۰ صبح روز شنبه تاریخ ۹۷/۱۲/۲۵ تا ساعت ۰۷:۰۰ صبح روز دوشنبه تاریخ ۹۸/۰۱/۰۵ و همچنین از ساعت ۰۷:۰۰ صبح روز پنجشنبه تاریخ ۹۸/۰۱/۰۸ تا ساعت ۰۷:۰۰ صبح روز یکشنبه ۹۸/۰۱/۱۸ ممنو ع. است. ضمن اینکه خودروهای مذکور در سایر ایام طرح نوروز سال ۱۳۹۸ صرفاً در ساعات روز مجاز به تردد بوده و در ساعات شب ملزم به توقف در محل‌های ایمن بین راهی خواهند بود.
 

منبع: خبر آنلاین گروه دانش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *