پراید ۲ میلیون تومان ارزان شد

پراید ۲ میلیون تومان ارزان شدردیف

نوع خودرو

قیمت خودرو کارخانه

قیمت خودرو بازار

Û±

قیمت پراید ۱۱۱

۳۶،۱۰۰،۰۰۰

۴۸، Û°Û°Û°ØŒ Û°Û°Û°

Û²

قیمت پراید ۱۳۱

۳۳،۷۲۵،۰۰۰

۴۴، Û¸Û°Û°ØŒ Û°Û°Û°

Û³

قیمت پراید ۱۵۱

۳۴، Û²Û°Û°ØŒ Û°Û°Û°

۴۲، Û°Û°Û°ØŒ Û°Û°Û°

Û´

قیمت چانگان

۱۲۷، Û°Û°Û°ØŒ Û°Û°Û°

۱۶۰، Û°Û°Û°ØŒ Û°Û°Û°

Ûµ

قیمت تیبا صندوق دار

۴۰، Û°Û°Û°ØŒ Û°Û°Û°

۵۲، ÛµÛ°Û°ØŒ Û°Û°Û°

Û¶

قیمت ساینا دنده ای

۴۴، Û±Û·ÛµØŒ Û°Û°Û°

۵۷، ÛµÛ°Û°ØŒ Û°Û°Û°

Û·

قیمت پژو ۴۰۵

۴۲، Û¸Û²Û¹ØŒ Û°Û°Û°

۷۱، ÛµÛ°Û°ØŒ Û°Û°Û°

Û¸

قیمت پژو SLX

۴۵، Û¶Û³Û¸ØŒ Û°Û°Û°

۸۰، ÛµÛ°Û°ØŒ Û°Û°Û°

Û¹

قیمت پژو ۴۰۵ دوگانه سوز

۴۵، Û±Û·Û°ØŒ Û°Û°Û°

۷۳، ÛµÛ°Û°ØŒ Û°Û°Û°

Û±Û°

قیمت پژو پارس

۵۳، Û°Û°Û°ØŒ Û°Û°Û°

۸۹، ÛµÛ°Û°ØŒ Û°Û°Û°

Û±Û±

قیمت پژو پارس TUÛµ Ú©Ù„اس Û±Û³

۴۲، Û´Û¸Û±ØŒ Û°Û°Û°

۱۰۳، ÛµÛ°Û°ØŒ Û°Û°Û°

Û±Û²

قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲

۴۷، Û±Û·Û´ØŒ Û°Û°Û°

۷۷، Û°Û°Û°ØŒ Û°Û°Û°

Û±Û³

قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵

۵۴، ÛµÛ²Û¶ØŒ Û°Û°Û°

۹۱، Û°Û°Û°ØŒ Û°Û°Û°

Û±Û´

قیمت پژو Û²Û°Û¶ VÛ¸ ØµÙ†Ø¯ÙˆÙ‚دار

۵۵، ÛµÛ¹Û³ØŒ Û°Û°Û°

۹۲، ÛµÛ°Û°ØŒ Û°Û°Û°

Û±Ûµ

قیمت سمند ال ایکس (LX)

۴۳، ÛµÛ¹Û·ØŒ Û°Û°Û°

۷۷، Û°Û°Û°ØŒ Û°Û°Û°

Û±Û¶

قیمت سمند EFÛ·

۴۴، Û¶Û´Û°ØŒ Û°Û°Û°

۸۱، Û°Û°Û°ØŒ Û°Û°Û°

Û±Û·

قیمت سمند دوگانه سوز کلاس ۱۶

۴۷، Û¶Û°Û³ØŒ Û°Û°Û°

۸۳، ÛµÛ°Û°ØŒ Û°Û°Û°

Û±Û¸

قیمت دنا

۶۶، Û°Û°Û°ØŒ Û°Û°Û°

۱۰۷، ÛµÛ°Û°ØŒ Û°Û°Û°

Û±Û¹

قیمت تندر پلاس دنده

۴۶، Û°Û¶Û¹ØŒ Û¹Û°Û°

۱۱۳، Û°Û°Û°ØŒ Û°Û°Û°

Û²Û°

قیمت پژو ۲۰۷ دنده‌ای

۷۰، Û°Û°Û°ØŒ Û°Û°Û°

۱۱۰، ÛµÛ°Û°ØŒ Û°Û°Û°

Û²Û±

قیمت مزدا۳

۱۴۲، Û·Û°Û°ØŒ Û°Û°Û°

۳۴۵، Û°Û°Û°ØŒ Û°Û°Û°

Û²Û²

قیمت HÛ³Û°

۷۵، Û°Û°Û°ØŒ Û°Û°Û°

۱۱۴، ÛµÛ°Û°ØŒ Û°Û°Û°

Û²Û³

قیمت استپ وی

۱۲۶، Û°Û°Û°ØŒ Û°Û°Û°

۱۵۶، Û°Û°Û°ØŒ Û°Û°Û°

Û²Û´

قیمت ۲۰۷ اتوماتیک

۸۵، Û°Û°Û°ØŒ Û°Û°Û°

۱۳۱، ÛµÛ°Û°ØŒ Û°Û°Û°

Û²Ûµ

قیمت پژ و۲۰۰۸

۱۱۴، Û¹Û¹Û´ØŒ Û°Û°Û°

۲۷۰، Û°Û°Û°ØŒ Û°Û°Û°

Û²Û¶

قیمت رانا

۵۱، Û³Û¶Û°ØŒ Û°Û°Û°

۷۵، ÛµÛ°Û°ØŒ Û°Û°Û°

منبع: خبر آنلاین گروه دانش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *