پژو۲۰۷ اتوماتیک ۳ میلیون تومان ارزان شد

پژو۲۰۷ اتوماتیک ۳ میلیون تومان ارزان شدردیف

نوع خودرو

قیمت خودرو کارخانه

قیمت خودرو بازار

Û±

قیمت پراید ۱۱۱

۳۶،۱۰۰،۰۰۰

۵۰،۰۰۰،۰۰۰

Û²

قیمت پراید ۱۳۱

۳۳،۷۲۵،۰۰۰

۴۶،۵۰۰،۰۰۰

Û³

قیمت پراید ۱۵۱

۳۴،۲۰۰،۰۰۰

۴۲ ،۵۰۰،۰۰۰

Û´

قیمت چانگان

۱۲۷،۰۰۰،۰۰۰

۱۷۰،۰۰۰،۰۰۰

Ûµ

قیمت تیبا صندوق دار

۴۰،۰۰۰،۰۰۰

۵۲،۵۰۰،۰۰۰

Û¶

قیمت ساینا دنده ای

۴۴،۱۷۵،۰۰۰

۶۱،۵۰۰،۰۰۰

Û·

قیمت پژو ۴۰۵

۴۲،۸۲۹،۰۰۰

۷۴،۵۰۰،۰۰۰

Û¸

قیمت پژو SLX

۴۵،۶۳۸،۰۰۰

۷۸،۵۰۰،۰۰۰

Û¹

قیمت پژو ۴۰۵ دوگانه سوز

۴۵،۱۷۰،۰۰۰

۷۷،۵۰۰،۰۰۰

Û±Û°

قیمت پژو پارس

۵۳،۰۰۰،۰۰۰

۹۱،۵۰۰،۰۰۰

Û±Û±

قیمت پژو پارس TU۵ کلاس ۱۳

۴۲،۴۸۱،۰۰۰

۱۰۵،۵۰۰،۰۰۰

Û±Û²

قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲

۴۷،۱۷۴،۰۰۰

۷۹،۰۰۰،۰۰۰

Û±Û³

قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵

۵۴،۵۲۶،۰۰۰

۹۲،۵۰۰،۰۰۰

Û±Û´

قیمت پژو ۲۰۶ V۸ صندوقدار

۵۵،۵۹۳،۰۰۰

۹۶،۰۰۰،۰۰۰

Û±Ûµ

قیمت سمند ال ایکس (LX)

۴۳،۵۹۷،۰۰۰

۷۸،۵۰۰،۰۰۰

Û±Û¶

قیمت سمند EF۷

۴۴،۶۴۰،۰۰۰

۸۴،۵۰۰،۰۰۰

Û±Û·

قیمت سمند دوگانه سوز کلاس ۱۶

۴۷،۶۰۳،۰۰۰

۹۰،۵۰۰،۰۰۰

Û±Û¸

قیمت دنا

۶۶،۰۰۰،۰۰۰

۱۰۹،۵۰۰،۰۰۰

Û±Û¹

قیمت تندر پلاس دنده

۴۶،۰۶۹،۹۰۰

۱۱۳،۵۰۰،۰۰۰

Û²Û°

قیمت پژو ۲۰۷ دنده‌ای

۷۰،۰۰۰،۰۰۰

۱۱۲،۵۰۰،۰۰۰

Û²Û±

قیمت مزدا۳

۱۴۲،۷۰۰،۰۰۰

۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰

Û²Û²

قیمت  HÛ³Û°

۷۵،۰۰۰،۰۰۰

۱۱۶،۵۰۰،۰۰۰

Û²Û³

قیمت استپ وی

۱۲۶،۰۰۰،۰۰۰

۱۵۹،۰۰۰،۰۰۰

Û²Û´

  Ù‚یمت Û²Û°Û· اتوماتیک

۸۵،۰۰۰،۰۰۰

۱۳۱،۵۰۰،۰۰۰

Û²Ûµ

قیمت پژو۲۰۰۸

۱۱۴،۹۹۴،۰۰۰

۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰

قیمت رانا

۵۱،۳۶۰،۰۰۰

۷۳،۵۰۰،۰۰۰

منبع: خبر آنلاین گروه دانش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *